Pasningskalender

 

I det nedenstående er der beskrevet hvornår og hvordan en beplantning kan vedligeholdes. Der gøres opmærksom på, at nedenstående kun er et lille udsnit af de eksisterende muligheder, der findes for at foretage vedligeholdelse.

Klik her hvis du vil læse noget om forskellige sprøjtemidler.

 

Januar:

Hvis jorden er frostfri, kan plantning af løvtræer påbegyndes. Oprydningsarbejdet i juletræskulturen venter efter sidste sæson. De tilbageblevne træer kan herefter tilklippes, så de kan sælges som juletræer senere. I nyanlagte kulturer kan to-toppede klippes, for lange grene kan tilbageklippes og eventuelle skrottræer saves væk.

 

Februar:

Nu kan jordmidlet Gardoprim eller Kerb F udbringes. Hvis der ikke er frost, kan flydende gødning 10-2-8, der ikke bliver udvasket som alm. granulatgødning, udbringes.

 

Marts:

Nu kan kulturer sprøjtes med Gardoprim, Roundup eller blandingsmidlet Folar, og der kan gødes. Læhegn kan også sprøjtes med Folar, eller Roundup, dog kun med skærmsprøjte. Udplantning af nåletræer kan nu også foretages.

 

April:

Plantesæsonen er på sit højeste, og det er absolut sidste chance for at bredsprøjte juletræer, da det ikke må foretages efter knopbrydning. Knopbrydningen kan ses ved at knopperne på træerne de luneste steder på marken begynder at svulme op. Granulatgødning 14-3-18 el. flydende gødning kan også udbringes nu.

 

Maj:

Sidst i denne måned slutter plantesæsonen for dem, der ikke har reserveret planter på køl. Det er på høje tid at få sprøjtet både læhegn og kulturer for ukrudt, og der skal ved sprøjtning nu bruges afskærmet sprøjte.

 

Juni:

Nu skal man være opmærksom på lus i kulturen. Pletvis sprøjtning med Roundup i læhegnet og i kulturen på de steder hvor første sprøjtning ikke har virket optimalt. Klipning eller nipning af de træer i kulturen, der sætter flere toppe. Skulle der være kraftig vækst af frøukrudt, kan bruges Matrigon og mod græsser anvendes Fusilade.

 

Juli:

Der skal stadig holdes øje med lus, og der er tid for sommergødskning med Kali og Mangan. Evt. afskærmet pletsprøjtninger med Roundup i både kulturen og læhegnet.

 

August:

Nu kan man se om træerne i kulturen har den rigtige salgsfarve. Misfarvninger kan rettes ved eftergødskning med Mangan eller lignende. Læhegn skal tilklippes hvis træer begynder at genere ved siden af stående træer. Salg af juletræer starter. Sidst på måneden begynder plantningen af nåletræer igen. Træerne kan med fordel plantes nu, da de så kan nå at få rodfæste før vinteren.

 

September:

Hvis sommersprøjtningen ikke har virket kan Roundup bredsprøjtes, hvis træerne er helt afmodnede. Efterårsplantningerne af nåletræer er nu på sit højeste.

 

Oktober:

Det er stadig højsæson for platninger, mens klipning af pyntegrønt påbegyndes. Der kan stadig sprøjtes med Roundup, hvis temperaturen ikke er under 5 grader.

 

November:

Plantesæsoner for nåletræer ebber ud, og plantning af læhegn/løvtræer starter for alvor. Fra den 15. november må fældning af juletræer påbegyndes.

 

December:

Løvtræer/læhegn plantes stadig, hvis frosten tillader det. Fældning af juletræer er stadig i gang men stopper ca. den 10. decmber.

 

 

Tilbage til hovedsiden