Juletræer/pyntegrønt m.m.

Danmark er i hele Europa kendt for sin produktion af juletræer i en meget høj kvalitet. Det skyldes ikke mindst den mangeårige erfaring, som danske juletræsavlere og planteproducenter  har opbygget. 

Denne erfaring kombineret med det rigtige klima gør, at Danmark hvert år kan eksportere flere millioner juletræer.

To af de vigtigste faktorer, når man planter juletræer, er sortsvalg og udplantningssted. For at opnå så stort et udbytte som muligt, skal man være sikker på, at man får de rigtige provenienser, og man skal være sikker på, at arealet, som ønskes tilplantet, er egnet til den type træer man ønsker at plante.

Jordbundsforhold samt areal placering skal vurderes inden der anlægges kulturer.

 

 

Priseksempler:

Type og antal

Pris pr. hektar

Nordmann ambrolauri, 5.800 stk.

23.700 kr. 

Nobilis, 5.800 stk. 21.850 kr. 
Rødgran/Omorika/Blågran/Fransk Fyr/Skovfyr, 7.200 stk. 17.250 kr.
Ovenstående priser er inkl. planter og plantning men ekskl.. moms.

Har man problemer med vildt, der spiser af juletræerne eller andre kulturer, eller overvejer man at plante juletræer, og er bange for at vildtet skal fortære en mulig profit, så kan løsningen være opsætning af et vildthegn.

Ring til os og få et tilbud på hegn til netop Deres areal.

 

Tilbage til forsiden