Tilskudsberettigede

Læhegn

 

---   NYHED ---

Med vedtagelsen af den nye bekendtgørelse i januar 2003, er der sket en ligestilling mellem individuel læplantning og kollektiv læplantning !

Der er tale om den den største ændring i tilskudsordningen for læhegn siden indførelsen af de tre - rækkede løvtræhegn.

Man kan nu også til enkelte ( individuelle hegn ) opnå tilskud til:

 

Projektering, pløjning, planter, plantning, efterplantning samt vedligeholdelse i tre år, under de samme betingelser som de kollektive.

 

Der kræves blot, at de ønskede planter findes på listen fra "Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger" over tilskudsberettigede planter. Det hæmmer dog langt de færreste, da der på listen findes et bredt spectrum af både træer og buske, der kan dække de fleste behov. Herunder også planter til vildtvenlige bevoksninger.

Priseksempel:

400 m. læhegn i 3 rækker med 1.200 planter i 9 forskellige sorter blandet ligeligt af følgende:

 

Rødel - Tjørn - Skovæble - Eg - Ahorn

Bøg - Hæg - Fuglekirsebær - Mirabel

 

(Ovenstående plantesammensætning kan benyttes de fleste steder i Danmark, men kan tilpasses efter de lokale forhold. Alle planter er underlagt Statens Plantetilsyn med hensyn til herkomst og sundhedscertifikater

 

Har De et hjørne i marken som er svært tilgængelig eller som er for lille til gængse afgrøder, så kan der ved plantning af op til ½ ha. i forbindelse med allerede etablerede læhegn også ydes statstilskud på 40% af planternes pris.