Vedtægter

 

Følgende er et uddrag af vedtægterne, medlemmer kan rekvirere den fulde ordlyd ved henvendelse til foreningens kontor

 

 

 

 

Foreningens navn:

Foreningens navn er: Småskovsforeningen Danmark.

 


Foreningens hjemsted:

Foreningen har virkeområde i hele Danmark.

 

 

Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor forstlige og  dertil hørende anliggender.

Foreningens formål søges realiseret gennem primært følgende:

I forbindelse med nye beplantninger på medlemmernes arealer:

  • generel rådgivning og planlægning samt konsulentvirksomhed,
  • formidle tilbudsafgivelse, praktisk udførelse og vedligeholdelsesarbejder,
  • formidle salg af produkter til hjælp ved ovenstående.

I forbindelse med eksisterende beplantninger på medlemmernes arealer:

  • generel rådgivning og planlægning samt konsulentvirksomhed,
  • formidle tilbudsafgivelse, praktisk udførelse og vedligeholdelsesarbejder,
  • formidle tilbudsafgivelse på køb og salg af færdigprodukter. 

Det ligger indenfor foreningens formål, at foreningen udarbejder ansøgninger til  offentlige instanser i forbindelse med tilskudsordninger.

Det er endvidere hensigten gennem et foreningsblad at give medlemmerne generel faglig oplysning.

Det ligger indenfor foreningens formål at udføre konsulentvirksomhed m.v., som  nærmere beskrevet i §  4.1. -  for ikke medlemmer.

Foreningen har ikke til hensigt med de aktiviteter, der er nævnt i § 4.1. - 4.4., at akkumulere økonomisk overskud.


   
 
Medlemskab af foreningen:

Optagelse som medlem af foreningen:

Som brugermedlemmer (uden stemmeret) kan optages fysiske og juridiske personer, som ikke allerede er optaget som aktive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og har ingen andel i foreningens formue eller gældsforpligtelser. 

 

 

Foreningens generalforsamling:

Indkaldelse sker gennem foreningens medlemsblad.

§ 21:

Ethvert medlem af foreningen, der ved skriftlig tilmelding til foreningens kontor, senest 2 uger inden generalforsamlingen tilmelder sig denne, er berettiget til at deltage  i generalforsamlingen og få ordet på generalforsamlingen.