Sprøjtemidler

Glyphosat (Roundup Bio)
Glyphosat bekæmper kvik, skovgræsser, agertidsel, grå bynke, gederams, ørnebregne, kaprifolium, brombær, hindbær, birk, asp, røn, eg, hyld, m.fl. Glyphosat udbragt på stød kan forebygge stødskudsdannelse. Glyphosat kan anvendes uden for vækstsæsonen i nordmannsgran og rødgran. Sankt Hansskud tåler ikke glyphosat.
Tidspunkt I juli/august ved kulturforberedelse. I begyndelse af september i grankulturer. (Ikke Roundup 2000) Sprøjtning skal være foretaget inden nattefrost stopper ukrudtsvæksten. Stødbehandling: Sprøjtning eller smøring på snitflader af frisk fældede stød i perioden fra september til februar. Regn umiddelbart efter sprøjtning ødelægger virkningen.
Dosering Nordmann og rødgran: 0,7 - 1,4 kg. v.st. pr. ha. (2-4 l. handelsvare pr. ha.) Før tilplantning: 1,1 - 1,8 kg. v.st. pr. ha. (3-5 l. handelsvare pr. ha.) Stødbehandling: 3,6 - 7,2% v.st. i væsken. (10-20 % handelsvare)
Udbringnings-teknik: Traktorsprøjte: 300 - 400 l. vand pr. ha.
Rygsprøjte: 150 - 350 l. vand pr. ha.
Bemærkninger: Glyphosat, udbragt med Micron Herbi, kan skade kulturtræer ved alle normalt anvendelige udbringningstidspunkter og doseringer. Roundup 2000 indeholder overfladeaktive stoffer, der gør det risikabelt at anvende midlet i kulturer.

 

Terbuthylazin (Gardoprim 500 FW)
Gardoprim er et jordmiddel og må kun anvendes til ukrudtsbkæmpelse i majs, frugttræer og -buske, planteskolekulturer, skovkulturer, læhegn og busketter. Midlet er bedst egnet til at forhindre fremspiring af ukrudt. Det kan udbringes umiddelbart efter forårsplantningen, hvis planteskrippen er trådt godt til. Efterplantning kan foretages med forsigtighed. Gardoprim er virksomt over for frøukrudt og en del græsser. Midlet kan anvendes i de fleste træer og buske, dog tåler følgende ikke gardoprim: birk, buksbom, liguster, syren og ung poppel.
Tidspunkt Fra marts til april. Bedst så tidligt som muligt.
Dosering (Må ikke overskrides) Skovkulturer: Op til 1,5 kg. v.st/ha. (Op til 3 l. Gardoprim pr. ha.) Læhegn: 0,25 - 1,5 kg. v.st./ha. (0,5 - 3,0 l. Gardoprim pr. ha.) Planteskole: 0,5 kg. v.st./ha. (1,0 l. Gardoprim pr. ha.) Busketter: 0,25 - 1,5 kg. v.st./ha. (0,5 - 3,0 l. Gardoprim pr. ha.)
Udbringnings-teknik: Traktorsprøjte: 200 - 400 l. vand pr. ha.
Rygsprøjte: 150 - 250 l. vand pr. ha.
Bemærkninger: Må ikke anvendes nærmere end 10 m. fra vandløb og søer. Pas på overfladeafskyldning på skrånende terræn.

 

Glyphosat/Terbuthylazin (Folar 460 SC)

Folar er et blandingsmiddel af roundup og gardoprim, som både virker på det ukrudt, der er fremspiret og i vækst på sprøjtetidspunktet, og som imprægnering af jordoverfladen til forhindring af fremspiring af ukrudtsfrø senere. Folar må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer, frugttræer. læhegn og busketter, og kan udbringes straks efter forårsplanting, såfremt planteskrippen er trådt godt til. Efterplantning kan foretages med forsigtighed. Midlet kan anvendes uden for vækstsæsonen på nordmannsgran, nobilis, rødgran, sitkagran, bøg, eg. Følgende arter tåler ikke folar: lærk, cypress, el, røn.
Tidspunkt Slutningen af april inden knopbrydning
Dosering (Må ikke overskrides) Nordmann/rødgran/bøg: 2,3 - 3,7 kg. v.st./ha. (5 - 8 l. folar pr. ha.) Nobilis/sitka/eg: 2,3 - 2,8 kg. v.st./ha. (5 - 6 l. folar pr. ha.) Læhegn/busketter: Op til 2,8 kg. v.st./ha. (6 l. folar pr. ha.)
Udbringnings-teknik Traktorsprøjte: 300 - 400 l. vand pr. ha.
Rygsprøjte: 150 - 350 l vand pr. ha.
Bemærkninger: Må ikke anvendes nærmere end 10 m. fra vandløb og søer. Pas på overfladeafskyldning på skrånende terræn.

 

Clopyralid (Matrigon)

Matrigon optages næsten udelukkende gennem de grønne plantedele og i mindre grad via jorden gennem rødderne. Matrigon transporteres rundt i planten til vækstpunkterne, hvorved udviklingen standses. Midlet må kun anvendes i raps, ryps, bederoer, rødbeder, kålfrø, majs, korn, solbær, kommen og jordbær samt på arealer uden spise.eller foderafgrøder. Midlet bekæmper forskellige ærteblomstrende og kurvblomstrende ukrudtsarter som vikke, agertidsel, canadisk bakkestjerne, kamille og brandbæger m.v. Effekten på de fleste andre ukrudtsarter i skovbruget er meget beskeden. Midlet kan anvendes i nordmannsgran, nobilis og rødgran.
Tidspunkt I kulturer: Hele vækstperioden. Virkning øges ved høj luftfugtighed og gode vækstbetingelser på sprøjtetidspunktet.
Dosering (Må ikke overskrides) Nordmannsgran/nobilis/rødgran: 0,15 - 0,20 kr. v.st. pr. ha. (1,5 - 2,0 l. matrigon pr. ha.)
Udbringnings-teknik Traktorsprøjte: 300 - 400 l. vand pr. ha.
Rygsprøjte: 150 - 350 l vand pr. ha.
Micron Herbi: Der anvendes 15 l. væske pr. ha. (f.eks. 3 l. præparat + 12 l. vand). Ved 13 grader anvendes blå dysse og en ganghastighed på 48 m/min. Denne teknik er kun afprøvet i nordmannsgran.
Bemærkninger:  

 

Har De brug for yderligere oplysninger, så kontakt venligst Småskovsforeningen Danmark på tlf.: 70 22 04 07 

 

Tilbage til forsiden