Anlæg og pleje 

 

 

 

Småskovsforeningen Danmark f.m.b.a. formidler tilbudsafgivelse og praktisk udførelse af diverse kulturer af løv og nåletræ.

Det kan være større skovrejsninger eller enkelte læhegn / vildtremiser.

Foreningen kan således tilbyde at forestå anlægs og plejeopgaver efter medlemmets ønsker og behov.

Opgaverne bliver udført af underentreprenører med kvalitets sikring overfor Foreningen og kunden.

 

 

Fredninger
Forinden der plantes bør / skal det undersøges hvorvidt der findes forhold i naturbeskyttelsesloven m.fl.  der ulovliggør plantningen.

 

Forespørgsel rettes til amtet.

Også fortidsminder er beskyttet.

 

Her kan lokal museet oplyse omkring status.

Især ved reolpløjning kan skabes konflikter.

 

Tilbage

 

 

 

 

 

 Reolpløjning

 

Tilbage

Når en kultur skal etableres, er det oftest en fordel at dybdepløje arealet med en reolplov. Det vil nedsætte kravet til vedligeholdelse de første vækst år væsentligt. Endvidere opnår man, at muldjorden i overfladen bliver pløjet ned, hvor planternes rødder har mest gavn af den. Yderligere vil evt. traktose i jorden blive brudt, og man sikrer derved, at rødderne har optimal mulighed for at udvikle sig.

 

Da reolpløjning sker i ca. 65 cm. dybde skal man forinden sikre sig at der ikke kan ødelægges fortidsminder ved pløjning.

 

 

Plantemateriale
Størrelser / alder:

 

Hver art har sin ideal størrelse. Men især en kraftig rodhals bør tilstræbes.

Alderen bestemmer prisen ! En ung vel groet plante er normalt at foretrække frem for en ældre langsom vokset.

Proveniens (afstamning):

 

Frøets  bør stamme fra områder med klimaforhold der minder om det kommende plante steds. Danske afstamninger bør foretrækkes om muligt

 

 

Tilbage

 

 

Plantning
Plantning kan udføres med spade eller maskine. Væsentligst er det at sikre sig at planten bliver plantet i den korrekte dybde samt at jorden bliver trykket godt til omkring rødderne. Plante og rækkeafstand afhænger af typen af kultur. Samt til en vis grad af artssammensætning.

 

Inden plantning forberedes såbedet og om muligt foretages en forebyggende ukrudtsbekæmpelse.

 

Tilbage

   

 

         Allé træer

Opbinding af træet er nødvendigt de første ca. 4 år. Vigtigst for et godt resultat er at jordbunden på plantestedet løsnes godt. Minimum 1x1x1 m.

 

Normalt skal ikke tilføres anden jord end den naturlige.

 

Tilbage

 

 

 

Vildthegn

 

Hegning: Nordmannsgran bør altid hegnes Det er en meget dårlig forretning at lade vildtet esse træerne.

Ved løvtræ kulturer bør det imidlertid overvejes om behovet reelt er tilstede.

 

Tilbage

 

Hegnstype:

 

Et traditionelt 140 cm. vildthegn evt. kombineret med en glat overtråd er normalt tilstrækkeligt.

 

Arealstørrelse:


 

Generelt siges at hegninger over 5 ha. ikke kan holdes vildtfrie.


Tilsyn er dog altid nødvendigt.