KOLLEKTIV LÆPLANTNING

Krav: Pris: Projekt indhold:
2 km. 5 - rækket eller tilsvarende antal planter 7.600 stk. indenfor et rimeligt afgrænset område.

 

3.452,00 pr. 100 m.

5 - rækket løvtræhegn

efter tilskud

ekskl. moms

 

 

Projektering

Jordarbejde

Planter

Plantning

Efterplantning

Ukrudtsbekæmpelse i tre vækstperioder

 

 

Tilskud:

 

Kan udbetales i to rater:

1. rate efter plantning

2. rate efter sidste års vedligeholdelse