Tilskudsnøgle

 

 

Der findes en bred vifte af tilbud om tilskud til beplantninger samt andre biotopforbedringer.  Nedenstående nøgle kan være en hjælp til at overskue de aktuelle tilbud.

 

For en mere detaljeret redegørelse for de enkelte tilskud kan der rettes henvendelse til foreningen.

 

 

1.     Offentlige myndigheder ...................EU medfinans. af offentlig skovrejsning

 

         Private......................................................................................................................... 2

 

  

   2.      Plantning i dyrket mark ..........................................................................................3

 

         Plantning i brakjord  ..............................................................Non-food plantning

 

         Plantning i skov........................................................................................................ 7

 

         Etablering af vandhuller ..............Tilskud til etablering af mindre vandhuller

 

 

3.      Småplantninger ........................................................................................................4

 

         Læhegn ...................................................................................................................... 5

 

         Ny skov  ..................................................................................................................... 6

 

 

4.     Små læplantninger.................................................................................................... 5

 

 Vildtplantninger..............................................................................Vildtplantningen

 

 

5.     Større projekter, flere lodsejere ...................................... Kollektiv læplantning

 

         Mindre projekter på enkelte ejendomme ................... Individuel læplantning

 

6.     I skovrejsningsområde ..................................... Tilskud til privat skovrejsning

 

 I neutralområde  .................................................. Tilskud til privat skovrejsning

 

 

7.     Etablering af løvskovsskovbryn ...........................  God og flersidig skovdrift

 

 Konvertering af nåleskov til løv .............................. God og flersidig skovdrift

 

 

EU medfinansiering af offentlig skovrejsning .................................... se blad nr. 7

 

Non-food plantning ................................................................................... se blad nr. 9

 

Vildtplantningen...........................................................................................se blad nr. 3

 

Kollektiv læplantning.. ...............................................................................se blad nr. 6

 

Individuel læplantning................................................................................se blad nr. 6

 

Tilskud til privat skovrejsning .................................................................se blad nr. 6

 

God og flersidig skovdrift  ....................................................................... se blad nr.10

 

Tilskud til etablering af mindre vandhuller .......................................... se blad nr.12

 

 

Kollektive og individuelle ordninger er der  ændringer i 2003 

 

 

Krav om offentliggørelse af tilskudsmodtagere kan ses: her