Konsulent bistand

Foreningen rådgiver og vejleder  i spørgsmål omkring opstart , anlæg samt pleje af løv og nåletræs kulturer.

 

Der ydes tlf. rådgivning i et vist omfang, derudover konsulentbesøg i marken efter gældende takster .

Medlemmer vil løbende blive holdt orienteret gennem foreningens medlemsblad.

 

Udarbejdelse af beplantnings planer.

 

 

Information omkring tilgængelige ordninger

Korttegning Udarbejdelse af ansøgninger
Projektering af plantnings projekter.  Kontakt foreningen og aftal vilkårne for et besøg.

 

Honorarer m.v. findes i takster

Forhandling med offentlige myndigheder